امـروز پنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۳

عضویت در دبیرکده

مورودی برای نمایش وجود ندارد ...

مدرسین ویژه

مورودی برای نمایش وجود ندارد ...

آخرین مدرسین عضو شده

محمدعلی مهدیزاده محمدعلی مهدیزاده

کارشناسی مدیریت جهانگردی .دانشجوی ارشد ایرانشناسی دانشگاه شهید بهشتی فعالیت در زمینه خوشنویسی

رشته تحصیلی : مدیریت جهانگردی

تهران - تهران

حسین سلمانی زاده حسین سلمانی زاده


اصفهان - اصفهان

مرجان گلچین مرجان گلچین

دانشجوی ترم پایانی کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی

سمنان - شاهرود

مجید صفرنژاد مجید صفرنژاد

مدرس کامپیوتر و رباتیک در استان تهران -

رشته تحصیلی : مهندسی نرم افزار

تهران - تهران

آرزو سرقلی آرزو سرقلی

کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز با معدل 17/32 و دارای 7 مقاله کنفرانسی و 1 مقاله علمی پژوهشی و دارای 2 سال سابقه تدریس در آموزشگاه های سطح اهوا

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد آب شناسی

خوزستان - اهواز

مریم آخوندی مریم آخوندی


مرکزي - اراک

هادی شاهبازی هادی شاهبازی

5634515

رشته تحصیلی : کامپیوتر

تهران - تهران

عبدالستار رادمنش عبدالستار رادمنش

آشنایی با زبان های مختلف از جمله انگلیسی، ترکی استانبولی، ترکمنی.

رشته تحصیلی : مهندسی شیمی- گرایش علوم و صنایع غذایی

گلستان - گرگان

آرش طاهری آرش طاهری

..

رشته تحصیلی : بیوشیمی

تهران - تهران

کاویان ایل بیگی کاویان ایل بیگی

...

رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی

تهران - تهران